Pris på tannimplantat avhenger ikke nødvendigvis av kvalitet

Det kan være mange grunner til at man ønsker å ta et tannimplantat. Og i landet vårt er det mange som ikke velger å besøke tannlegen på grunn av prisen på tannimplantatene. Grunnen til at prisene varierer kommer for det første av det lokale lønns- og prisnivået, hvordan tannhelse er subsidiert i de ulike landene, kvalitet på implantater og så videre.

Reise utenlands for å finne tannklinikk

Derfor har det blitt mer og mer vanlig å reise utenlands for å få utført slike operasjoner og behandlinger. Nettopp fordi prisene er lavere, er det mye mer interessant for folk å prøve det. Og for å trekke flere folk, har man funnet ut at man kan kombinere tannlegebesøk, med en liten ferie. For nordmenn er glad i å skryte av at de har gjort et godt kjøp.

Det er noen forbehold om å sette inn tannimplantater, altså en hel over eller underkjeve med tenner. Det er ikke et absolutt forbehold, men saken er at dersom man har porøst kjeveparti, eller dårlige tenner, så bør dette fikses først. Og kjevepartiet bør være robust, og pasienten bør ikke lide under livsstilssykdommer som kols eller diabetes. Behandling av disse kan feile. Men tannimplantater kan gjøres for helt friske personer også. De kan enten ha vært utsatt for en ulykke og ødelagt tenner, eller de skal på en lang ekspedisjon. Dette er ekstreme folk, som tenker på alt før de setter ut på den lange turen. For dersom man får problemer med tennene langt ute i villmarken, kan det være slutten på ekspedisjonen, som har kostet mye penger og planlegging i mange år.

Så gjennom røntgen og CT-skann blir kjevebenets volum evaluert og funnet stort nok for en tannimplantasjon.

Pris på tannimplantat avhenger altså av de lokale forholdene, slik som lønnsnivå, inflasjon, kjøpekraft og kostnadsnivå. I Ungarn er prisene på tannimplantat halvparten av hva de er i Norge.

Men i tillegg benyttes her bedre materialer enn hva man finner i Norge, fordi det har blitt brukt mer tid på forskning og utvikling. Den anerkjente tannklinikken kan også kjøpe inn større kvantum enn andre, fordi de over lang tid har drevet kostnadseffektivt og dermed kunne tilby lavere priser. Og blandet med lang erfaring blir hele konseptet fantastisk, og mennesker fra over hele verden benytter seg av tannklinikken i øst.

Kvaliteten er skyhøy, mens prisen er overkommelig

For det er nettopp det som er konklusjonen. Med egne laboratorium for utvikling av tannimplantater og stor forskning på videreutvikling av produkter, har tannklinikken et forsprang i mange sammenhenger. Og bestillingene renner inn. Samtidig som de for promotert sin fantastiske klinikk, tilbyr man også et opplegg som gjør at man kan få enda mer ut av tannturistene. For å vise fram landet fra sin beste side, enten det er sommer eller vinter, høst eller vår spiller ingen rolle. Det flotte bakteppet gjør hele oppholdet til en komfortabel reise. Og er det noe folk ønsker, er det høy komfort. Derfor kan man leie egen leilighet til oppholdet, slik at man kan trekke seg tilbake mellom øktene.

Tannklinikk Helvetic Clinics Budapest
12 Revay ut, 1065 Budapest Ungarn
+36 1 808 8166

 Verden 2016 

Søk om smslån. Har du fått med deg nyheten om at du nå kan søke lån gjennom sms.Relativt sett dyre lån men absolutt verdt å vurdere dersom man akutt trenger penger. Det er bare å søke via sms på mobiltelefonen din og vips så har du pengene innen timer eller maksimum en dag. Det er også derfor slike lån har blitt utrolig populære den siste tiden. Det er utolig enkelt og går fort å få en etterlengtet sum rett inn på konto. 

Søk lån og betal med sms 

Med dagens smarttelefon teknologi kan man både søke lån og betale regninger gjennom telefonen og diverse apper som er tilgjengelig på markedet. 

Ulike aktører 

Folkia tilbyr smslån mellom 1000-20000 kroner, men merk deg at tilbakebetalingen må skje innen et år. Etableringsgebyr påløper og den effektive renten er 79%. Så smslån er veldig bra dersom du trenger penger fort, men også har oversikt over fremtidig inntekt slik at du er helt sikker på at du får til å betjene de månedtlige utgiftene. 

Ferratumlån gjennom Ekspresskreditt tilbyr smslån på mellom 1000 og 6000 kroner og er et lån som må betales inn i løpet av 45 dager, altså rundt en og enhalv måned. De krever at du er 21 år i mot Folkia som har 20 års aldersgrense. 

Klikklån tilbyr deg 40000 kroner med 5 års nedbetalingstid noe som gjør at du har lenger tid på deg. Med en effektiv rente på 16,7% og et etableringsgebyr på nesten 700 kroner er det smart å betale noen måneders beløp med en gang samt etableringsgebyret slik at du ikke kommer bakpå med en gang.  40000 kroner høres kanskje ikke mye ut, men når renter og renters rente begynner å løpe, så blir summene stygge etter hvert. Men fortvil ikke, det du trengte penger til er nå løst, og med litt anstendig og normal pengeforbruk de neste månedene så er et slikt lån enkelt å håndtere. 

Lèasy er i samme sjanger med omtrent like betingelser som Klikklån. Totalsummen du kan låne via sms er litt høyere enn hos Klikklån, nemlig 50000 kroner, samtidig som løpetiden er redusert med et halvt år. Her er det ekstra viktig å være våken og vite hva du foretar deg. Ikke kom bakpå med betalingene.  

Frogtail er en relativt ny aktør på markedet og de tilbyr smslån. Lån opptil 20000 kroner via sms søknad og motta pengene på kort tid. Betal etableringsgebyret og smslånet ned på to år, noe som skal være overkommelig for de fleste.  Thorn er også en aktør på markedet, et firma som også driver utleie og salg av elektroniske artikler som tv, kjøkkenmaskiner, musikkanlegg og så videre. De låner deg gjerne penger via sms. Opptil 50000 kroner med nedbetalingstid over maksimalt fem år. Låner du for eksempel 25000 kroner av Thorn, skal du over fem år betale tilbake omtrent 35000 kroner. Dette er noe du selvfølgelig må tenke på. Kan du låne de pengene av foreldrene dine rentefritt, er det kanskje en vel så god løsning.  

Har du betalingsanmerkninger er ikke smslån en god ide, og spesielt dersom du sliter med gjennomgående dårlig økonomi. Er du i arbeid og har fast stabil inntekt, er det ikke noe iveien for å ta skrittet med å prøve smslån. Det er dessuten artig å prøve det. Det er utrolig enkelt og det går sabla fort. Lånegiverne ved er klare og bare venter på at du skal klikke inn informasjonen som er påkrevd.  

Hust at sammenlign smslån. Smslån er smart, enkelt og en flott mulighet når du trenger et raskt påfyll på kontoen. Ta dine forholdsregler og stå fast ved dem så går du ikke i gjeldsfella.

Utlånsvirksomheten relativt regulert fra myndighetenes side

Kausjonsretten levde en relativt anonym tilværelse fra mellomkrigstiden og frem til midten av 80-tallet. Antall kausjonssaker som i denne perioden ble behandlet i vårt rettssystem, var svært begrenset. Samfunnsøkonomien var stabil, arbeidsledigheten lav og utlånsvirksomheten relativt regulert fra myndighetenes side.

Etter dereguleringen av bankvesenet vet vi at utlånene nærmest eksploderte. Sikkerheten var svært ofte kausjonserklæringer, og fordi alt pekte oppover på 80-tallet, var det nok få kausjonister som tenkte tanken at kausjonsansvaret noen gang ville bli gjort gjeldende.

Resten av historien kjenner de fleste av oss; kracket kom, og tusenvis av ble sittende med ansvaret for en gjeld som i utgangspunktet tilhørte andre. Mange opplevde personlig konkurs som følge av en velmenende signatur de knapt husket å ha avgitt. Så vel domstolene som Bankklagenemnda har i årene etterpå behandlet et betydelig antall kausjonssaker reist av fortvilede kausjonister. Som et ledd i å beskytte forbrukerne i egenskap av låntaker/kausjonist er det nå kommet ny lov finansavtaler og finansoppdrag. Loven trådte ikraft 01.07.2000, og omfatter i det vesentlige følgende hovedpunkter knyttet til kausjonsstillelser:
1. Långivers opplysningsplikt til kausjonisten

Låneinstitusjonen skal bl.a. skriftlig opplyse kausjonisten om den alminnelige risiko som knytter seg til kausjonsansvar, om annen sikkerhet eller pant som stilles for långivers fordring.

2. Spesifikasjon av hvilke låneavtaler som omfattes av kausjonsavtalen, samt maksimumsbeløpet kausjonen skal sikre

En kausjonsavtale skal alltid inneholde en klar spesifikasjon av de låneavtaler som kausjonen skal omfatte, og om kausjonsansvarets størrelse eller det høyeste beløp kausjonen skal sikre. Det er derved ikke lenger adgang til å kausjonere for ”ethvert engasjement av enhver art, til enhver tid for NN AS”, slik bankene på 80-tallet yndet å utforme sine kausjonsformularer (og for øvrig sine depoterklæringer).

3. Strenge regler om varslingsplikt

Hovedregelen er at låneinstitusjonen skal varsle kausjonisten senest innen 3 måneder etter at misligholdet inntraff. Videre plikter man uten ugrunnet opphold å varsle kausjonisten, dersom pantet eller annen sikkerhet ikke blir stillet som forutsatt, eller dersom det avtales utsettelse av betaling av renter og avdrag utover en termin. Det samme gjelder dersom kausjonisten dør, åpner gjeldsforhandlinger eller at långiver får kunnskap om at hoveddebitors økonomiske situasjon er blitt vesentlig forringet.

4. Kausjoner skal være tidsbegrenset

Ansvarstiden for kausjonsforpliktelsen er maksimalt 10 år fra inngåelse av kausjonsavtalen.

5. Selvskyldnerkausjon ikke lenger tillatt

Kausjonen skal i utgangspunktet være å betrakte som ”simpel kausjon”, og ikke selvskyldnerkausjon som tidligere. Dette medfører at långiver først må ha startet inndrivelse mot hoveddebitor eller øvrige sikkerheter i låneforholdet.

6. Opplysningsplikt etter kausjonistens forespørsel

Banken har også opplysningsplikt dersom kausjonisten spør hvordan låneforholdet utvikler seg. Dette innebærer at bankens tidligere taushetsplikt om låntakers forhold overfor kausjonisten er opphevet, og gir kausjonisten en mye bedre anledning til å følge med i saken.

7. Avsluttende bemerkninger

Avslutningsvis skal bemerkes at lovfestingen av kausjonsansvaret i høyeste grad var påkrevet, men at dette nok vil bidra til å redusere kausjonsinstituttets verdi som sikkerhet, både fordi mange kausjonister vil betakke seg for å stille seg som kausjonist som følge av den betydelige økte bevissthet om risikoen forbundet dette. Videre vil nok banker for fremtiden også legge mindre vekt på kausjonssikkerhet som følge av de skjerpede regler. Det vil således sannsynligvis bli vanskeligere å få lån7 med kun kausjonist som sikkerhet. Det er muligens heller ikke negativt. Den ovennevnte lovbestemmelse er for øvrig også ufravikelig, idet man ikke kan avtale seg bort fra lovbestemmelsene til skade for kausjonisten.…